Πλήρης οδηγός για την πόλη και την επαρχία Ελασσόνας

> Δελτίο Τύπου

 
Γεφύρι
Η Ελασσόνα
Η Επαρχία
Ο Όλυμπος
e-Οδηγός
Εκδηλώσεις
Φωτογραφίες
Συνδέσεις
Επικοινωνία
Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
Δελτία Τύπου
 
 Δείτε:


Μονή Ολυμπιώτισσας


Το Μουσείο Μάχης Σαρανταπόρου


Το Χάνι του Χατζηγώγου
 Σας προτείνουμε:


Περραιβική Τρίπολη


Φωτογραφίες από τον Όλυμπο


Παλιά Ελασσόνα


Γιορτή φέτας

--= Ελασσόνα =-- 

 elassona.com.gr

Ι. Μ. Ελασσόνας

Προς
Το χριστεπώνυμο πλήρωμα
Της καθ' ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

Αγαπητοί μου χριστιανοί
«Αληθώς ανέστη ο Κύριος»

Από την θλίψιν των αγίων Παθών, φθάσαμε εις την χαράν της Αναστάσεως, από τον φόβον του θανάτου εις την κατάργησίν του δια της Αναστάσεως, από το σκότος εφθάσαμε εις το φως.

Ο Χριστός ονόμασε τον Εαυτόν Του Ανάστασιν και Ζωήν των ανθρώπων, πράγμα που σημαίνει ότι δια να ζώμεν πρέπει να ενεργήται μέσα μας κάθε στιγμή η Ανάστασις. Η Ανάστασις δεν εννοείται ως ένα γεγονός το οποίον συνέβη μία φορά εις το πρόσωπον του Χριστού, αλλά είναι πείρα και πράξις εντός μας. Δεν είναι θεωρία και ιστορική γνώσις μόνον.

Η Ανάστασις του Χριστού είναι η ελπίδα των δικαίων και η βεβαίωσις της Αναστάσεως όλων μας, αποτελεί τον θεμέλιον λίθον της Εκκλησίας και της χριστιανικής διδασκαλίας.

Το γεγονός της Αναστάσεως δικαιώνει την σάρκωσιν αλλά και την θυσίαν του Χριστού. Η λογική δεν ημπορεί να εξηγήσει το θαύμα της Αναστάσεως, το γεγονός τούτο μόνον με την πίστιν κατανοείται. Η Ανάστασις είναι βιωματική εμπειρία. Μόνον με την μετάνοιαν ζώμεν την Ανάστασιν σαν ιδικήν μας εσωτερικήν αναγέννησιν και την σύνδεσίν μας με τον Θεόν, είναι μία καθημερινή κατάστασις διά τον κάθε χριστιανόν.

Ο Αναστάς Κύριος κατήργησε τον βιολογικόν αλλά και τον πνευματικόν θάνατον και «όντας ημάς νεκρούς τοις παραπτώμασι, συνεζωοποίησε τω Χριστώ», λέγει ο Απόστολος Παύλος.

Δι' αυτό και οι χριστιανοί, αν και διαβαίνουμε διά μέσου παγίδων πολλών, εν τούτοις χαίρομεν διότι πιστεύομεν ότι ολίγον χρόνον αν κακοπαθήσομεν εις τον κόσμον τούτον, τον αθάνατον καρπόν της Αναστάσεως θα τρυγήσωμεν. Διά τούτο προθύμως και μετά κατρερίας συμπάσχομεν μετά του Χριστού, διά να συνδοξασθώμεν μετ' Αυτού. Κάθε άλλη επιλογή εις την ζωήν μας χωρίς κόπον και θυσίαν, που μας υπόσχονται άλλοι, είναι πρόσκαιρος πολλές δε φορές πλανεμένη.

Ο θρίαμβος της Αγάπης του Θεού, που εκδηλώνεται διά της Αναστάσεως, διά τους δικαίους είναι έπαινος διά τους κακούς κολασμός. Το «Χριστός Ανέστη» ως αύρα λεπτή αντηχεί σήμερον εις τα ώτα όλων των χριστιανών.

Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας, εορτάζει την φαιδράν και αγίαν ημέρα της Αναστάσως με πνευματικότητα αλλά και εκδηλώσεις αγάπης και αληθείας. Τα πάντα συμμετέχουν και τα ορατά και τα αόρατα και «τα πάντα πεπλήρωται φωτός» μας αναγγέλουν οι θεοδίδακτοι και θεοκίνητοι πατέρες και οι ιεροί υμνωδοί της εκκλησίας.

Αδελφοί μου,

Εορτάζομεν την κλητήν και αγίαν ημέραν της Αναστάσεως και αντιλαμβανόμεθα ότι ο παράδεισος είναι ανοικτός για όλους μας. Η Ανάστασις αναζωπυρώνει την χαράν, την ελπίδα και θερμαίνει την αγάπην. Το πνεύμα του αναστάντος Χριστού δίδει ζωήν ως «ζωοποιούν», οδηγεί προς την αλήθειαν ως «ευθές», εν τη αρετή στηρίζει ως «ηγεμονικόν» και παραμυθεί εις τας θλίψεις ως παράκλητος.

Από εμάς εξαρτάται εάν έχουμε την διάθεσιν να εισέλθωμεν εις τας αυλάς του Κυρίου και να χαρώμεν και να λάβωμεν την χάριν του Αναστάντος και φιλανθρώπου Δεσπότου προσκυνώντας τα πάθη Του και ικετεύοντάς Τον λέγοντες, «αξίωσον ημάς εν καθαρά καρδία Σωτήρ ανυμνείν την Ανάστασίν Σου» και παρακαλώντας «ανάστησον ημάς νεκρωθέντας τη αμαρτία».

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Διάπυρος προς Τον
Αναστάντα Χριστόν ευχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Αναζήτηση για:
Τα περιεχόμενα

...με δυο λόγια

Ελασσόνα

Οδηγός για την πόλη της Ελασσόνας. Ξενάγηση, ιστορία, πολιτισμός, αθλητισμός, υπηρεσίες και πολλά πολλά ακόμη.

Επαρχία

Πλήρης κατάλογος που περιλαμβάνει και τα 52 χωριά της επαρχίας Ελασσόνας. Δείτε τα αξιοθέατα κάθε τόπου και μάθετε περισσότερα για την ιστορία του. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Όλυμπος

Το μυθικό βουνό των θεών, οικουμενικός πρεσβευτής της Ελλάδας, στέκει αγέρωχο και αιώνιο στο διάβα της ιστορίας. Αδιάσπαστο κομμάτι της Επαρχίας Ελασσόνας. Γνωρίστε το!!

e-Οδηγός

Οδηγός της Επαρχίας. Βρείτε συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με την πόλη αλλά και ολόκληρη την επαρχία Ελασσόνας. Σίγουρα θα σας ενδιαφέρουν...

Εκδηλώσεις

Μάθετε περισσότερα για τις σημαντικότερες εκδηλώσεις στην Επαρχία Ελασσόνας. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Φωτογραφίες

Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την ζωή και τις φυσικές ομορφιές του τόπου. Αξίζει να το δείτε!!

Συνδέσεις

Συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους που παρουσιάζουν ενδιαφέρον

Επικοινωνία

Αν έχετε κάποιο σχόλιο ή παρατήρηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το elassona.com.gr από δώ.

Η Ελασσόνα | Η Επαρχία | Ο Όλυμπος | Οδηγός | Εκδηλώσεις
Φωτογραφίες | Συνδέσεις | Επικοινωνία |

Copyright MGN © 2002 -