Πλήρης οδηγός για την πόλη και την επαρχία Ελασσόνας

> Ελασσόνα > Δήμος > Υπηρεσίες

Αναζήτηση
Γεφύρι
Η Ελασσόνα
Η Επαρχία
Ο Όλυμπος
e-Οδηγός
Εκδηλώσεις
Φωτογραφίες
Συνδέσεις
Επικοινωνία
Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
 Δείτε:


Μονή Ολυμπιώτισσας


Το Μουσείο Μάχης Σαρανταπόρου


Το Χάνι του Χατζηγώγου
 Σας προτείνουμε:


Περραιβική Τρίπολη


Φωτογραφίες από τον Όλυμπο


Παλιά Ελασσόνα


Γιορτή φέτας

--= Ελασσόνα =-- 

 elassona.com.gr

 

Δήμος Ελασσόνας 

Πληροφορίες: 24933 50 200Φαξ: 24930 22 310

Τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου αλλάξανε. Για να δείτε τα παλιά τηλέφωνα κάντε κλικ εδώ.


 » Υπηρεσίες
 » Εντεταλμένοι Σύμβουλοι
 » Τεχνικές Υπηρεσίες
 » Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
 » Χρήσιμα
 » Σχολικές Επιτροπές
 » Υπηρεσίες Υποστήριξης
 » Δημοτικό Συμβούλιο
 » Πολεοδομία & Χωροταξικός Σχεδιασμός
 » Υπηρεσίες Κοινωνικής Υποστήριξης
 » Δημοτικές Ενότητες
 » Άλλα
 » Διοίκηση
 » Οικονομικές Υπηρεσίες
 » Υπ. Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 » ΚΕΠ
 » ΟΚΠΑΠ Δήμου Ελασσόνας

Υπηρεσίες

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
24933 50 224
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
24933 50 254
Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας
24933 50 219
Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
24933 50 241
Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης
24933 50 108
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
24933 50 229
 
24933 50 235

Υπηρεσίες Υποστήριξης

Διεύθυνση Διοίκησης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη
24933 50 240
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
24933 50 220
β
24933 50 221
γ
24933 50 201
Τμήμα Δημοτολογίου
24933 50 217
β
24933 50 214
γ
24933 50 216
Τμήμα Ληξιαρχείου
24933 50 253
Τμήμα Προσωπικού
24933 50 216
β
24933 50 201
γ
24930 81 105
Τμήμα ΚΕΠ
24933 50 412
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
24933 50 608
Τμήμα Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών
24933 50 618

Διοίκηση

Δήμαρχος
24933 50 232
Αντιδήμαρχος πολεοδομίας
24933 50 238
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
24933 50 237
Αντιδήμαρχος Διοικητικών, ΚΠ & ΕτΠ
24930 22 400
 
24930 25 440
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού
24933 50 236
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
24930 24 900
Αντιδήμαρχος Υγείας
693 715 2715
Αντιδήμαρχος Εκτάκτων Αναγκών
697 224 3535

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Οικονομικών
24933 50 242
Πολιτικής Προστασίας
24933 50 218
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
697 224 3535

Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
697 496 8202

Οικονομικές Υπηρεσίες

Διεύθυνση
24933 50 244
Τμήμα Προϋποολογισμού
24933 50 233
Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
24933 50 239
Τμήμα Λογιστηρίου
24933 50 246
β
24933 50 213
Τμήμα Μισθοδοσίας
24933 50 206
β
24933 50 205
Τμήμα Προμηθειών - Αποθήκης
24933 50 208
β
24933 50 205
γ
24933 50 234
Τμήμα Ταμείου
24933 50 223
β
24933 50 243

Τεχνικές Υπηρεσίες

Διεύθυνση
24933 50 115
Τμήμα Συντήρησης Υποδομών
24933 50 608
Τμήμα Τεχνικών Έργων
24933 50 116
Τμήμα Μελετών
24933 50 116

Πολεοδομία & Χωροταξικός Σχεδιασμός

Διεύθυνση
24933 50 252
 
24933 50 251
Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης
24933 50 252
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
24933 50 252

Υπηρεσίες Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

Διεύθυνση
24930 24 900
Τμήμα Καθαριότητας & Πρασίνου
24930 24 900
Τμήμα Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, Παιδικών χαρών
& Κοιμητηρίων
24933 50 255
Τμήμα Αμαξοστασίου - Συντήρησης & Κίνησης
Οχημάτων
24930 24 970

Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομίας & Ανάπτυξης

Διεύθυνση
24933 50 113
Τμήμα Ανάπτυξης Πρωτουγενούς Τομέα
24933 50 114
β
24933 50 419
Τμήμα Αγροτικών Υποδομών
24933 50 114
Τμήμα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας
24933 50 108

Υπηρεσίες Κοινωνικής Υποστήριξης - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού - Νέας Γενιάς

Διεύθυνση
24933 50 222
Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
24933 50 305
β
24933 50 234
γ
24930 25 440
Γραφείο Προσχολικής & Σχολικής Μέριμνας
24933 50 222
Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων
24933 50 222
Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας & Κοινωνικής Υποστήριξης
24933 50 245
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης
24933 50 213

ΚΕΠ

ΚΕΠ Ελασσόνας
24933 50 100
β
24933 50 105
γ
24933 50 106
ΚΕΠ Αντιχασίων
24933 50 316
ΚΕΠ Βερδικούσιας
24923 50 710
ΚΕΠ Λιβαδίου
24933 50 412
ΚΕΠ Ποταμιάς
24923 50 720
ΚΕΠ Σαρανταπόρου
24933 50 606
ΚΕΠ Τσαριτσάνης
24930 81 150

Χρήσιμα

Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.Ε.Λ.) - Βλάβες
24930 25 444
24930 29 524
Επιχείρηση Πολιτισμού Τουρισμού Αθλητισμού
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ.Ε.Π.Τ.Α.Κ.ΑΛ.)
24930 25 440
24930 29 523
Λέσχη Ηλικιωμένων
24930 25 368
Βιβλιοθήκη
24930 25 447
Γραφείο Ατόμων Με Αναπηρίες
24930 25 448
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
24930 22 614
Αγροτικό Εθνογραφικό Μουσείο Αραδοσιβίων
  
24930 87 407
24930 24 441

Δημοτικές Ενότητες

Δ.Ε. Αντιχασίων
24933 50 305
Δ.Ε. Βερδικούσιας
24920 81 205
Δ.Ε. Καρυάς
24930 91 224
Δ.Ε. Λιβαδίου
24933 50 419
Δ.Ε. Ολύμπου
24933 50 522
Δ.Ε. Ποταμιάς
24923 50 618
Δ.Ε. Ποταμιάς
24923 50 607
Δ.Ε. Σαρανταπόρου
24933 50 608
Δ.Ε. Τσαριτσάνης
24930 81 105

ΟΚΠΑΠ Δήμου Ελασσόνας

Πρόεδρος
24933 50 225
Αντιπρόεδρος
24933 50 225
 
24933 50 226
 
24933 50 227

Σχολικές Επιτροπές

Α' Βάθμια
24933 50 228
Β' Βάθμια
24933 50 228

Άλλα

Κέντρο Κοινότητας
24930 22 676
ΙΚΑ
24933 50 247
Φαξ
24933 50 257
ΕΟΠΥΥ
24933 50 248
Εφορία
24930 22 931
Φαξ
24930 22 971
Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών
24930 25 053
Δήμος Ελασσόνας

Ελασσόνα
Αγιονέρι
Αετοράχη
Μικ. Ελευθεροχώρι
Βαλανίδα
Κλεισούρα
Γαλανόβρυση
Δρυμός
Ευαγγελισμός
Κεφαλόβρυσο
Παλαιόκαστρο
Στεφανόβουνο
Λεύκη
Τσαριτσάνη

Επαρχία Ελασσόνας Επαρχία Ελασσόνας Δήμος Ποταμιάς Δήμος Ποταμιάς Κοινότητα Βερδικούσιας Κοινότητα Βερδικούσιας Δήμος Ελασσόνας Δήμος Ελασσόνας Δήμος Αντιχασίων Δήμος Αντιχασίων Κοινότητα Καρυάς Κοινότητα Καρυάς Δήμος Σαρανταπόρου Δήμος Σαρανταπόρου Δήμος Ολύμπου Δήμος Ολύμπου Δήμος Λιβαδίου Δήμος Λιβαδίου
Επαρχία Ελασσόνας

Δήμοι:
 » Ελασσόνας
 » Ποταμιάς
 » Αντιχασίων
 » Ολύμπου
 » Σαρανταπόρου
 » Λιβαδίου

Κοινότητες:
 » Βερδικούσας
 » Καρυάς

Καθαριότητα & Σκουπίδια

Η Ελασσόνα | Η Επαρχία | Ο Όλυμπος | Οδηγός | Εκδηλώσεις
Φωτογραφίες | Συνδέσεις | Επικοινωνία |

Copyright MGN © 2002 -